English/Magyar

16/2011. (VIII.17.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás 2. körös  fordulójára (egyéb, BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

A nyílt pályázati felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeg alapján fizethetők ki a Bethlen Gábor Alap terhére:

 

Erdély:   322 db támogatott pályázat, összesen:                 279 000 000,- Ft értékben

Felvidék: 131 db támogatott pályázat, összesen:                135 246 000,- Ft értékben

Vajdaság:  121 db támogatott pályázat, összesen:             146 014 000,- Ft értékben

Kárpátalja:  85 db támogatott pályázat, összesen:              123 575 000,- Ft értékben

Muravidék: 15 db támogatott pályázat, összesen:               17 000 000,- Ft értékben

Drávaköz,Szlavónia:13 db támogatott pályázat, összesen:   21 650 000,- Ft értékben

Őrvidék: 9 db támogatott pályázat, összesen:                    6 082 000,-  Ft értékben

Diaszpóra: 11 támogatott pályázat, összesen:                   18 300 000,- Ft értékben

 

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

 

b.) A Bizottság “A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás CSEMADOK (Szlovákia) lebonyolítóval együttműködésben befogadott és feldolgozott ún. “kis összegű” beérkezett pályázatokról  a jelen döntés mellékletét képező tételes lista alapján az alábbiakról dönt:

 

Felvidék: 146 db támogatott pályázat, összesen: 42.000.000.-Ft értékben.

 

A nyílt pályázati felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeg alapján fizethetők ki a Bethlen Gábor Alap terhére:

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

 

c.) A „Határtalanul” 2011. évi BGA-11-HA-01 és BGA-11-HA-02. sz. pályázati felhívás alapján beérkezett és feldolgozott „Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” programra 325.773.188.-Ft,  „Együttműködések magyar szakképző iskolák között” programra 120.469.801.-Ft  támogatás fizethető ki a Bethlen Gábor Alap terhére a döntés mellékletét képező tételes lista alapján.

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés