English/Magyar

Jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Jogállás, működés, feladat:

 • 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról
 • 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
 • 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

Adatkezelés, nyilvántartás:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel  szemben támasztott követelményekről
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

 

Államháztartási gazdálkodás:

 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól
 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
 • 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
 • 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
 • 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről
 • 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi költségvetéséről
 • 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 • 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

 

Gazdasági társaság, egyéb:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 37/2011 (III.22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről


Közjogi szervezet szabályozó eszköz:

 • 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Naptár

Címkefelhő