English/Magyar

Az NPKI munkatársainak előadásai - 2013

Ferenc Viktória: A külhoni magyar tudományos utánpótlás helyzete a Kárpát-medencében: a hallgatók hangja. A Debreceni Egyetem Napja. Az egyetemes doktorképzés a Kárpát-medencében, Debrecen, 2013. február 2.

Ferenc Viktória: Magyar nyelvű kisebbségi felsőoktatás a Kárpát-medencében: nyelvi, nyelvpolitikai kihívások. Márton Áron Szakkollégium, PhD konferencia. Nyelvtudományi szekció. Debreceni Egyetem, 2013. február 8.

Rákóczi Krisztián: Előrehozott parlamenti választások Szlovákiában. II. Erdélyi Politikatudományi Konferencia, Kolozsvár, 2013. február 8-9.

Herner-Kovács Eszter: A 2012-es szerbiai választások. II. Erdélyi Politikatudományi Konferencia, Kolozsvár, 2013. február 8-9.

Tóth Norbert: Az Åland-szigetek svéd jellege. Anyaország és autonómia. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2013. február 14.

Kántor Zoltán: Science versus politics: theoretical difficulties and practical implications
regarding the definition of the nation and national minority.
Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert. Andrássy Universitat, Budapest, 2013. február 21.

Kántor Zoltán: Hungary’s Kin-State Politics: political and theoretical implications. Collective Identity and Practices of Citizenship in Postcommunism. The Willy Brandt Centre for German and European Studies, University of Wroclaw, 2013. február 22.

A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai (szabadon választható óra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) (a szemeszter során előadást tartott az NPKI minden munkatársa) (2013. február – május)

Kántor Zoltán: Állam és nemzet: a magyar állam és a külhoni magyarok. 20 éves a Politikatudományi Doktori Iskola, 70 éves Bihari Mihály. ELTE ÁJK, 2013. február 25.

Nemzetpolitikai előadások a Kőrösi Csoma Sándor Program felkészítő programjában (Kántor Zoltán, Herner-Kovács Eszter, Rákóczi Krisztián, Varga Péter, Ferenc Viktória, Illyés Gergely, Tóth Norbert). Magyarság Háza, Budapest, 2013. március 5-6.

Ferenc Viktória: Csernicskó István ’Megtanulunk-e ukránul?’ c. könyvének bemutatása. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013. március 21.

Ferenc Viktória: Autonomy Ambitions in Transcarpathia. Territorial Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Research Institute for Hungarian Communities Abroad, Budapest, 2013. április 8-9.

Ferenc Viktória: A határon túli magyar felsőoktatás tannyelvi perspektívája. Pannon Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém, 2013. április 15.

Kántor Zoltán: Intézményesülés és reprodukció: oktatás és nemzetpolitika. Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2013. április 17.

Kántor Zoltán: Óvodások, kisiskolások. MÁÉRT Szórvány szakbizottság, Budapest, 2013. május 8.

Kántor Zoltán: A nemzetpolitika stratégiai tervezése: elvek és dilemmák. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata, 2013. május 13.

Ferenc Viktória: Egy felsőoktatási intézmény nyelvi tájképe – esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Főiskola vizuális nyelvhasználatáról. A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi körkép című műhelykonferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013. május 23.

Kántor Zoltán: Theoretical bases of kin-state politics: nationality and citizenship. Multilevel Implications of a Changing Concept of Citizenship. Kisebbségi Jogvédő Intézet, Budapest, 2013. május 23.

Tóth Norbert: Az autonómia kérdése a nemzetközi jogban. Élettér és mozgástér. Regionalizációs és kisebbségügyi konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2013. május 23.

Kántor Zoltán: Nemzet, nacionalizmus, állampolgárság: a nemzetpolitika elméleti alapjai. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 2013. május 24.

Rákóczi Krisztián: A Kárpát-medence magyarságának politikai-társadalmi jellemzői. A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése. Balassi Intézet, 2013. május 29.

Kántor Zoltán: Nemzet + Politika = NEMZETPOLITIKA? XIX. Politológus vándorgyűlés. Kolozsvár, 2013. május 30. – június 1.

Ferenc Viktória: Aranymetszés 2013. Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya-vizsgálat. Kárpátaljai eredmények. Tavaszi Szél – Spring Wind, a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciája, Sopron, 2013. május 31 – június 2.

Kántor Zoltán – Rákóczi Krisztián: Rendhagyó történelemóra: Máig ható Trianon. Magyarság Háza, 2013. június 4.

Kántor Zoltán: A nemzetpolitika új irányvonalai a kettős állampolgárság és a választójog kiterjesztésének tükrében. Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a rendszerváltás óta. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF), Lehoczky Tivadar Intézet. Beregszász, 2013. június 14.

Herner-Kovács Eszter: Magyar pártok és érdekvédelem Vajdaságban (Szerbiában) a rendszerváltás óta. Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a rendszerváltás óta. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF), Lehoczky Tivadar Intézet. Beregszász, 2013. június 14.

Rákóczi Krisztián: Magyar pártok és érdekvédelem Felvidéken (Szlovákiában) a rendszerváltás óta. Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a rendszerváltás óta. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF), Lehoczky Tivadar Intézet. Beregszász, 2013. június 14.

Nemzetpolitikai továbbképzés közigazgatásban dolgozók számára. NPKI, Magyarság Háza, 2013. június 24-25. (NPKI előadók: Ferenc Viktória, Herner-Kovács Eszter, Kántor Zoltán, Rákóczi Krisztián, Varga Péter, Tóth Norbert)

Ferenc Viktória: Nyelvet tanulni, továbbtanulni, „létesülni” − többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban. Iskolaválasztás: Nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés. A többségi nyelvű iskolaválasztás dilemmái a Kárpát-medencei magyarság szempontjából. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest, 2013. június 26.

Tóth Norbert: The Very First Law on Minorities in the World: the Hungarian Law on Minorities of 1849 and its Impact on the Hungarian Legislative Ideas on Minority Issues and Nation Politics. Empires and Nations from the 18th to the 20th century, Róma, 2013. június 20.

Kántor Zoltán: Előadás a nyelvi jogkiterjesztésről a Kétnyelvűség Kárpátalján és Felvidéken panelben. XXI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, Felsőszinevér, 2013. július 3-7.

Ferenc Viktória: Aranymetszés 2013 – pillanatfelvétel a kárpát-medencei doktoranduszokról XXI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, Felsőszinevér, 2013. július 3-7.

Tóth Norbert: Autonómia, mint kisebbségvédelmi eszköz. Kisebbségvédelem Európában Nyári egyetem (KJI és NPKI közös nyár egyeteme). Piliscsaba – Budapest, 2013. július 8-14.

Ferenc Viktória: Nyelvpolitika a határon túli magyar egyetemeken. Kisebbségvédelem Európában Nyári egyetem (KJI és NPKI közös nyár egyeteme). Piliscsaba – Budapest, 2013. július 8-14.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitikai stratégiák: elmélet és gyakorlat. XI. Vajdasági Szabadegyetem, Kishegyes, 2013. július 13.

Elfogyunk mind egy szálig? Beszélgetés Kántor Zoltánnal. Gombaszögi Nyári Tábor 2013, Krasznahorkaváralja, 2013. július 16-21.

Nemzetpolitikai kerekasztal (résztvevők: Répás Zsuzsanna, Hámos László, Kántor Zoltán, Feledy Botond).Gombaszögi Nyári Tábor 2013, Krasznahorkaváralja, 2013. július 16-21.

Kántor Zoltán: Regionalizmus és/vagy nemzeti érdek – régióátszervezés Romániában. XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Tusnádfürdő, 2013. július 24.

Ferenc Viktória: Aranymetszés 2013 – előadás a Kárpát-medencei magyar doktoranduszkutatásról. XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Tusnádfürdő, 2013. július 24.

Kántor Zoltán: Roundtable Discussion on Ethnic-Based Decentralisation and the Competences of Regional Authorities in CEE and SEE. Minority Rights Summer School – Norms and Practices in Central and South-Eastern Europe. (TLI – NKE nyári egyeteme) Budapest, 2013. augusztus 4-10.

Ferenc Viktória: A Kisebbségkutatás és a Minority Studies folyóiratok bemutatása. Társadalomtudományi tábor, Szeltersz, 2013. augusztus 15-18. A program részeként előadások, viták, könyv és folyóirat bemutatók várták az érdeklődőket, melyek nemcsak erdélyi, de Kárpát-medencei viszonylatban is átfogó képet nyújtottak a magyarságra vonatkozó legfrissebb kutatásokról, publikációkról.

Kántor Zoltán: Hungary’s Kin-state politics after 2010 (special focus on the Hungarian-Slovakian relations). Flensburg, ECMI Summer School: Natonal Minorities and Border Regions, 2013. augusztus 27.

Ferenc Viktória: Language-in-education policies at minority higher education – the case of Hungarian communities in Transcarpathia (Ukraine) and in South-Slovakia. International Conference on Minority Languages XIV, Graz, 2013. szeptember 11-14.

Kántor Zoltán: Kin-states, Kin-minorities and Diaspora(s). Diaspora Engagement – Governmental and Civil Approaches. Research Institute for Hungarian Communities Abroad, Budapest, 2013. szeptember 25-26.

A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai (szabadon választható óra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) (a szemeszter során előadást tartott az NPKI minden munkatársa) (2013. szeptember – december)

Visszafogadott a haza. Beszélgetés a kettős állampolgárságról. (Kerekasztal-beszélgetés Csáky Pál, Gazsó L. Ferenc, Kántor Zoltán, Toró T. Tibor és Vári Fábián László közreműködésével). Hitel-est, 2013. október 9.

Kántor Zoltán: Autonómia-modellek az Európai Unióban. III. Önkormányzati Szabadegyetem. Nagymegyer, 2013. október 12.

Ferenc Viktória: A magyar tudományos utánpótlás helyzete Kárpátalján - egy doktoranduszkutatás tanulságai. A Collegium Talentum tanévnyitója, Budapest, 2013. október 12.

Illyés Gergely: Régiók - megyék: Románia új politikai és közigazgatási dimenziói. Erdélyi Vándoregyetem. Kalotaszentkirály, 2013. október 19.

Kántor Zoltán: Nemzeti integráció: A nemzeti identitást formáló intézményrendszer. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiuma, Békéscsaba, 2013. október 14.

Kántor Zoltán: Beszámoló a 2013 – A külhoni magyar kisiskolások éve tematikus program eredményeiről, tapasztalatiról. 2013. október 15. MÁÉRT Szórvány Szakbizottság

Kántor Zoltán: A nemzetpolitika elméleti alapjai. Nemzetpolitikai Nap, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. október 17.

Kántor Zoltán: Nations, national minorities and nationalism in Central Europe. Ethnic and religious conflicts, nationalist discourses and inter-ethnic tolerance in the 20th century in Central Europe: a comparative perspective. ELTE, Budapest, 2013. október 21.

Könyvbemutató: Nemzetpolitikai alapismeretek (Kántor Zoltán). Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. november 4.

Kántor Zoltán: A Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus programjai. Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság, Budapest, 2013. november 5.

Kántor Zoltán: Veszélyeztetett iskolák. Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (Szórvány-diaszpóra munkacsoport). Budapest, 2013. november 5.

Kántor Zoltán: A nemzetpolitikai stratégia végrehajtása és a 2014-es év kiemelt nemzetpolitikai programja. XII. Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése, Budapest, 2013. november 7.

Rákóczi Krisztián: A szlovákiai megyei választások értékelése. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2013. november 11.

Ferenc Viktória: Iskolaválasztás szórványban. Magyarok szórványban: folyamatok és stratégiák. Konferencia és kulturális műsor a Magyar Szórvány Napja alkalmából. Budapest, 2013. november 12.

Ferenc Viktória: A Nemzetpolitikai Kutatóintézet bemutatása. Pi-Net & NKE Conference, Magyar Doktorandusz Közösség kerekasztala, Budapest, 2013. november 13.

Kántor Zoltán: Opposition and Resistance of National Minorities in Communism and Postcommunism. Opposition and Resistance in 20th Century Europe, PPCU, Budapest, 2013. november 29-30.

Nemzetpolitikai továbbképzés közigazgatásban dolgozók számára (Ferenc Viktória, Herner-Kovács Eszter, Kántor Zoltán, Rákóczi Krisztián, Varga Péter). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2013. december 4.

Eseménynaptár

Facebook