English/Magyar

Az NPKI munkatársainak előadásai - 2014

Ferenc Viktória: Kereső kutatók – a kárpátaljai magyar doktoranduszok egzisztenciális, magánéleti és szakmai kihívásai. MTA TK Kisebbségkutató Intézet és a Momentum Doctorandus műhelyvitája, Beregszász, 2014. január 30.

A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai. (kötelezően választható óra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) (a szemeszter során előadást tart az NPKI minden munkatársa) (2014. február – május)

Kántor Zoltán: A Nemzetpolitikai alapismeretek c. könyvnek szervezett bemutató. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, Kolozsvár, 2014. február 13.

Nemzetpolitikai előadások a Kőrösi Csoma Sándor Program felkészítő programjában. (Ferenc Viktória, Herner-Kovács Eszter, Kántor Zoltán, Rákóczi Krisztián, Varga Péter). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2014. február 18-19.

Csernicskó István – Ferenc Viktória: Nyelvi jogok és nyelvhasználati útmutató Kárpátalján. Anyanyelvhasználat külhonban – a jogi lehetőségektől a megvalósításig. Magyarság Háza, Budapest, 2014. február 20.

Nemzetpolitikai továbbképzés közigazgatásban dolgozók számára. (NPKI előadók: Ferenc Viktória, Herner-Kovács Eszter, Illyés Gergely, Kántor Zoltán, Rákóczi Krisztián, Tóth Norbert). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2014. március 3-4.

Kántor Zoltán: Erdélyi magyar autonómia. A magyar kisebbség helyzete Erdélyben. Bécsi Magyar Történeti Intézet, Bécs, 2014. március 3.

Herner-Kovács Eszter – Kántor Zoltán – Ferenc Viktória: Előadás a magyar nemzetpolitika múltjáról és jelenéről, valamint az intézet nemzetközi tevékenységéről és publikációiról franciaországi (Clermont-Ferrand) jog és politikatudomány szakos hallgatók és oktatóik részére. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2014. március 14.

Herner-Kovács Eszter: A szerbiai előrehozott parlamenti választások értékelése. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2014. március 17.

Rákóczi Krisztián: A szlovákiai államfőválasztás értékelése. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2014. március 17.

Herner-Kovács Eszter: A szerbiai választások elemzése a vajdasági magyarok, a koszovói helyzet és Szerbia EU-integrációja tükrében. PIC Pázmány International Club. PPKE-BTK, Budapest, 2014. március 20.

Rákóczi Krisztián: A szlovákiai államfőválasztás. Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 2014. április 1.

Ferenc Viktória: Babiloni Kárpátalja: a regionális nyelvpolitika története könyvbemutató. MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2014. április 3.

Kántor Zoltán: Állam és társadalom a nemzetépítés folyamatában. Államhatalom és társadalmi autonómia a nyugati keresztény civilizáció hagyományában. ELTE-BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke. 2014. április 11.

Ferenc Viktória: Multilingual professionals? Language-in-education policy of minority Hungarian higher education in Subcarpathia and South-Slovakia.Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics in the twenty-first century: meeting the challenges, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2014. április 11.

Ferenc Viktória: Ami a nemzetközi mérésekben nem látszik: Kárpátalja. Esettanulmány Beregszászról. Iskola és képesség - külhoni magyar iskolások teljesítménye a legfrissebb kompetenciamérések tükrében, Budapest, Nemzetpolitikai Kutatóintézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2014. április 16.

Morvai Tünde: Kisebbségi magyarok nemzetközi kompetenciamérési eredményeinek összehasonlító elemzése (Románia, Szerbia, Szlovákia). Iskola és képesség - külhoni magyar iskolások teljesítménye a legfrissebb kompetenciamérések tükrében, Budapest, Nemzetpolitikai Kutatóintézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2014. április 16.

Kántor Zoltán: The Research Institute for Hungarian Communities Abroad Hungarian kin-state and diaspora politics (előadás a Közép-európai Egyetem hallgatói számára). Budapest, Magyarság Háza, 2014. április 23.

Kántor Zoltán: Citizenship and Out of Country Vote: political participation in two political communities. THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF NATIONALITIES – 2014 WORLD CONVENTION. Columbia University, New York, 2014. április 25.

Tóth Norbert: The EU Accession of Croatia and How it Affected the Improvement of the Croatian Legislation on Minority Rights. THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF NATIONALITIES – 2014 WORLD CONVENTION. Columbia University, New York, 2014. április 25.

Kántor Zoltán: Kin-state Politics: Tendencies and Dilemmas: The Case of Hungary and the Neighboring States. Rutgers, New Brunswick, 2014. április 28.

Ferenc Viktória: Majority school choice in minority. 3RD LINEE+ LINGUISTIC AND CULTURAL DIVERSITY IN SPACE AND TIME, Dubrovnik,  2014. április 29.

Ferenc Viktória: Iskola és képesség. Egy Kárpát-medencei összehasonlító kutatás tanulságai.  A vajdasági magyar oktatás kihívásai, eredményei és lehetőségei, Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Konferenciája, Szabadka,  2014. május 27.

Kántor Zoltán: Külhoni helyzetkép. Társadalmi folyamatok és nemzetpolitikai stratégia. Magyar Országgyűlés, Nemzeti Összetartozás Bizottsága, Budapest, 2014. május 28.

Kántor Zoltán: Állam és nemzet: a nemzetpolitika elméleti alapjai. Budapest, Magyarság Háza, 2014. június 4.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és autonómia: elmélet és gyakorlat. Területi és nem területi autonómia az összehasonlító, a nemzetközi és a tételes jogban c. konferencia. Palics, 2014. június 6.

Kántor Zoltán: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (könyvbemutató). XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, Felsőszinevér, 2014. július 3.

Ferenc Viktória: Iskola és képesség. XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, Felsőszinevér, 2014. július 3.

Kántor Zoltán: A Magyar Nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete c. dokumentum jogvédelemmel kapcsolatos fejezetei. Budapest, Magyar Háza, 2014. július 9.

Herner-Kovács Eszter: A Magyar Nemzeti Tanács jogvédelemmel és jogkiterjesztéssel kapcsolatos tevékenysége. Budapest, Magyar Háza, 2014. július 9.

Kántor Zoltán: Hungary's kin-state policies. Budapest, Tom Lantos Intézet, 2014. július 13.

Kántor Zoltán: Director of the Research Institute for Hungarian Communities Abroad. Budapest, Tom Lantos Intézet, 2014. július 18.

Herner-Kovács Eszer - Kántor Zoltán - Rákóczi Krisztián: A Nemzetpolitikai Kutatóintézet bemutatása. 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő, 2014. július 22.

Illyés Gergely: 2014 – Három választás és az erdélyi magyarok. 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő, 2014. július 23.

Nemzetpolitikai továbbképzés közigazgatásban dolgozók számára. (NPKI előadók: Ferenc Viktória, Herner-Kovács Eszter, Illyés Gergely, Kántor Zoltán, Morvai Tünde, Rákóczi Krisztián, Tóth Norbert). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2014. október 15-16.

Illyés Gergely: A romániai államfőválasztások első fordulójának értékelése. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2014. november 3.

Kántor Zoltán: Tájékoztató a szerbiai kisebbségi nemzeti tanácsi választások, valamint az ukrajnai parlamenti választásokról. Nemzeti Összetartozás Bizottság, Budapest, 2014. november 10.

Kántor Zoltán: Államnyelv. Nyelvi jogi szabályozás, nyelvpolitika. 2nd Slovak-Hungarian Discussion Forum, Pozsony, 2014. november 19.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és diaszpóra. Magyar Diaszpóra Tanács, 2014. november 19.

Kántor Zoltán: Közösségépítés és autonómia. Magyar Állandó Értekezlet, Budapest, 2014. november 20.

Kántor Zoltán: Autonómiatörekvések Erdélyben. Elszakadás-autonómia-kisebbségi jogok c. konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. november 25.

Tóth Norbert: A kisebbségi autonómia kérdése a szerb közjogban. Elszakadás-autonómia-kisebbségi jogok c. konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. november 25.

Herner-Kovács Eszter: Impacts of the Hungarian Birthright Journey on the Identification and Engagement of Young Hungarian-Americans. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives. Kolozsvár, 2014. november 29.

Ferenc Viktória: Unseen in International Assessments – School Performance of Sub-Carpathian Hungarian Pupils. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives. Kolozsvár, 2014. november 29.

Kántor Zoltán: Hungary's Kin-state Policy (Nemzetpolitika) as an Element of Hungary's Foreign Policy. Andrássy Egyetemen, Budapest, 2014. december 9.

Kántor Zoltán: A szakképzés szerepe a nemzetpolitikai építkezés logikájában. 2015 - A külhoni magyar szakképzés éve c. konferencia, Magyarság Háza, 2014. december 15.

Az „ÁTMENET” – külhoni magyar iskolaválasztás, alap- és középfok közötti iskolai átmenet c. kutatás eredményeit bemutatták és értékelték Ferenc Viktória és Papp Szilamér Zsolt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2014. december 17.

Eseménynaptár

Facebook