English/Magyar

Óvodakutatás 2017

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni demográfusok bevonásával demográfiai prognózist készített az óvodáskorúak számának várható alakulásáról a Kárpát-medencében. A magyar nyelvű óvodai hálózat intézményeivel kapcsolatba lépve felmérte azok befogadóképességét, vizsgálta a szülői attitűdöket, motivációkat az óvodaválasztás folyamatában.

A kutatás módszertanát tekintve a demográfiai prognózisok mellett, a négy nagy régióban (Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja) reprezentatív kérdőíves felmérésre, a két kisebben (Szlovénia és Horvátország) fókuszcsoportos beszélgetésekre került sor a szülők körében. Online kérdőívvel kerestük meg az összes magyar nyelvű óvodát a Kárpát-medencében. A ténylegesen elért óvodai vezetők eltérő válaszadási hajlandóságának eredményeként végül a teljes óvodai intézményhálózat 46%-át, tehát közel felét sikerült ebben a formában elérni, így a rendelkezésünkre álló adatbázis 692 óvodavezetői és 42 óvodapedagógusi kérdőív adatait tartalmazza, és az online kérdőíves kutatások viszonylatában átlagban véve kedvező válaszadási hajlandóságot mutat.

A kutatás alapján kutatási gyorsjelentés, animációs videó és kiadvány készült, valamint egy rendezvény keretében kerültek bemutatásra a kutatás eredményei. A kutatásba beletartozik az utánkövetés is, amely az utolsó két tanév beiratkozási adatainak összegyűjtésén, rendszerezésén és elemzésén alapul, kiemelt figyelemmel azokra a településekre, amelyeket érintett az óvodafejlesztési támogatás. A kutatás a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program központi programelemének keretében valósult meg.

A kiadvány a képre kattintva letölthető.


Eseménynaptár

Facebook