English/Magyar

Az NPKI munkatársainak előadásai - 2015

Kántor Zoltán: Inter-ethnic and intra-ethnic cooperation between national minorities and state. Trans-ethnic Coalition-Building within and across States, Uppsalai Egyetemen, Uppsala, 2015. január 9.

Kántor Zoltán: A Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatásainak bemutatása. Kerekasztal-beszélgetés a kárpátaljai magyar szakképzés fejlesztéséről, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2015. február 18.

Kántor Zoltán: Language policy in constructing national narratives. Európai Parlament, Brüsszel, 2015. február 24.

Kántor Zoltán: A Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatásainak bemutatása. Kerekasztal a vajdasági szakképzés fejlesztéséről. Magyarkanizsa, 2015. március 18.

Kántor Zoltán: Nyelvi jogkiterjesztés a Kárpát-medencében. Érdekérvényesítés. Nyelvi jogok. Kétnyelvűség, Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület, Nagydobrony, 2015. március 19.

Ferenc Viktória: Ukrajna nyelvtörvényének gyakorlati alkalmazása Kárpátalján a helyi szereplők véleménye alapján. Érdekérvényesítés. Nyelvi jogok. Kétnyelvűség, Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület, Nagydobrony, 2015. március 19.

Tóth Norbert: The Problem of Recognizing Immigrants as 'Minorities' in Public Internatonal Law - With a Special Emphasis on the Recent Resolutions and Decisions of the Council of Europe based on the so-called Kalmár Report of 2014. „New and Old Migrant Minorities in Central Europe (Creation, Legal Status and Real Situation)” a workshop co-organized by National University of Public Service, Faculty of Public Administration, Department of European and Comparative Public Law (Budapest) and Charles University, Faculty of Law, Institute of Legal History (Prague). Budapest, 2015. március 25.

Ferenc Viktória: A kisebbségi oktatás értékei és kihívásai Kárpátalján – egy kompetencia-mérés tanulságai. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2015. március 26.

Kántor Zoltán: Autonomy in Western and East-Central Europe: Practices and Challenges. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2015. március 27.

Nemzetpolitikai előadások a Kőrösi Csoma Sándor Program felkészítő programjában. (Gazsó Dániel, Kántor Zoltán, Ludányi András). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2015. április 14.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és szakképzés. Kerekasztal a horvátországi magyar szakképzés fejlesztéséről, Eszék, 2015. április 15.

Ferenc Viktória: Ukraine's Language Law in a Multi-ethnic Region – Transcarpathia. Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York, 2015. április 23.

Tóth Norbert: A működő kisebbségi területi autonómiák nemzetközi jogi keretei. A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete, Szeged, 2015. április 30.

Kántor Zoltán: Közösségépítés és szakképzés. Kerekasztal a muravidéki magyar szakképzés fejlesztéséről, Lendva, 2015. május 4.

Ferenc Viktória: A külhoni magyarok oktatása. Pannon Egyetem Magyar- és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém, 2015. május 7.

Kántor Zoltán:  Nemzeti integráció: A nemzeti identitást formáló intézményrendszer. Szabadka, 2015. május 9.

Csite András-Kántor Zoltán: Gazdaság a közösség szolgálatában. Szakképzés-gazdaság-társadalom, Sepsiszentgyörgy, 2015. május 13.

Kántor Zoltán: Hungary’s Kin-state Politics and the issue of Dual Citizenship. Bukarest, 2015. május 21.

Tóth Norbert: Decentralizáció, regionalizmus, autonómia – Együttélés az állammal. Cselekvési alternatívák Székelyföldön 2., Sepsiszentgyörgy, 2015. május 28.

Ferenc Viktória: Motivation factors in school choice. Colloquia on School Choice of Ethnic Minorities – from International Assessments to Discourses in the Carpathian Basin. XV. International Conference on Minority Languages, University of Belgrade, Belgrád, 2015. május 29.

Kántor Zoltán: From the External National Homeland to the Kin-state: Internal and external implications of kin-state politics. V. Erdélyi Politikatudományi Konferencia, Kolozsvár, 2015. május 29.

Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók részére. (Ferenc Viktória, Gazsó Dániel, Harrach Gábor, Illyés Gergely, Kántor Zoltán, Ludányi András, Papp Szilamér Zsolt, Rákóczi Krisztián) Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2015. június 8-9.

Rákóczi Krisztián: A nemzetpolitikai stratégia és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet bemutatása. Együttgondolkodás a nemzetstratégiáról és a nemzetpolitikáról. Veszprémi Egyetem - Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Veszprém, 2015. június 11.

Ferenc Viktória: Emberi tényező az oktatásban. Kárpát-medencei körkép a tanító és óvodapedagógus képzésben tanuló hallgatók pályaorientációjáról. Teacher Education in Central and Eastern Europe, Debreceni Egyetem. 2015. június 19.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika a nemzetközi porondon. XXIII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, Felsőszínevér, 2015. július 3.

Kántor Zoltán: A Magyar Nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete c. dokumentum jogvédelemmel kapcsolatos fejezetei. Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. Kisebbségi Jogvédő Intézet - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gödöllő, 2015. július 6.

Tóth Norbert: Autonómia, működő modellek. Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. Kisebbségi Jogvédő Intézet - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gödöllő, 2015. július 7.

Illyés Gergely: Az új román választójogi törvény. Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. Kisebbségi Jogvédő Intézet - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gödöllő, 2015. július 6.

Ferenc Viktória: Az ukrán nyelvtörvény a gyakorlatban. Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. Kisebbségi Jogvédő Intézet - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gödöllő, 2015. július 11.

Rákóczi Krisztián: Nyelvhasználat és állampolgárság Szlovákiában. Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. Kisebbségi Jogvédő Intézet - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gödöllő, 2015. július 6.

Ferenc Viktória: Language Rights and Implementation: the Case of Hungarians in theNeighbouring Countries. Workshop on Hungarian Minorities, Tom Lantos Institute, Budapest. 2015. július 19.

Kántor Zoltán: Hungary's kin-state policies. Workshop on Hungarian Minorities , Tom Lantos Institute, Budapest. 2015. július 19.

Illyés Gergely: Az új román választási törvény - szakértői beszélgetés. 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő, 2015. július 24.

Nemzetpolitikai előadások a Petőfi Sándor Program felkészítő programjában. (Ferenc Viktória, Kántor Zoltán, Rákóczi Krisztián). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2015. augusztus 3-7.

Rákóczi Krisztián: A felvidéki magyarság demográfiai helyzete és választói magatartása. Kárpát-medencei Nyári Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. augusztus 11.

Papp Szilamér Zsolt: Az iskoláskorúak demográfiai helyzete a Kárpát-medencében. Kárpát-medencei Nyári Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. augusztus 12.

Illyés Gergely: Az erdélyi magyarság demográfiai helyzete és választói magatartása. Kárpát-medencei Nyári Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. augusztus 13.

Ferenc Viktória: „Emberi tényező” az oktatásban – külhoni magyar pedagógushallgatók pályaorientációs vizsgálata 2014/2015. A tanári munka hatása az oktatásra - pedagógushallgatók a fókuszban. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2015. október 2.

Ferenc Viktória: A kárpátaljai magyar pedagógushallgatók pályaorientációs vizsgálata. A tanári munka hatása az oktatásra - pedagógushallgatók a fókuszban. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2015. október 2.

Illyés Gergely: Kit érdekel a politika? Korrekta Médiaműhely, Székelyudvarhely, 2015. október 11.

Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók részére (Ferenc Viktória, Gazsó Dániel, Harrach Gábor, Illyés Gergely, Kántor Zoltán, Papp Szilamér Zsolt, Rákóczi Krisztián) Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2015. október 19-20.

Ferenc Viktória: Az iskolaválasztás, a nyelvoktatás Kárpát-medencei látlelete. A kisebbségi oktatás értékei és kihívásai. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. - Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Duna Ház, Torockó, 2015. október 29.

Kántor Zoltán: Autonómia – nincs királyi út. Értjük egymást? Tudós tanácskozás autonómiáról és terminológiáról. Budapest, Magyarság Háza, 2015. november 13.

Kántor Zoltán: Nemzet és nemzetpolitika. Huszonöt Éve Szabadon – Twenty-five years of freedom konferencián. Budapest, 2015. november 14.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és szórvány. Magyarok szórványban: esélyek, lehetőségek, kihívás. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, Budapest, 2015. november 15.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitikai modellek. A Szent Szövetségtől az Európai Unióig (1815–2015). Az európai nemzetállamok 200 éve nemzetközi konferencián. NKE Ludovika Campus, Budapest, 2015. november 17.

Kántor Zoltán: Önkormányzatiság és önigazgatás – merre vannak a kitörési pontjaink? A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves konferenciáján. Dunaszerdahely, 2015. november 21.

Gazsó Dániel: Nemzetpolitikai alapismeretek és kisebbségi jogok. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Külügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, tantárgy neve: Magyar nemzetpolitika és kisebbségi jogok. Budapest, 2015.november 21.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitikáról, szórványról, Temesvárról. A temesvári Szórvány Alapítvány, a temesvári Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa és az Új Ezredvég református központ Baráti esték rendezvénye. Temesvár, 2015. november 27. 

Kántor Zoltán: A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programot támogató tudományos kutatások kontextusba helyezése. 2015 a külhoni magyar szakképzés éve Záró konferenciáján. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2015. november 30. 

2015 a külhoni magyar szakképzés éve Záró konferencia. A térségi jelentések főbb megállapításai és javaslatai (Ferenc Viktória, Illyés Gergely). Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Magyarság Háza, 2015. november 30.

Kántor Zoltán és Ferenc Viktória: Sikerstratégiák a Kárpát-medencében. A PI-NET 2015. évi multidiszciplináris konferenciája. Magyar Tudományos Akadémia Domus Ház. Budapest, 2015. december 10.

Kántor Zoltán és Gazsó Dániel: A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai. Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Budapest, 2015. december 12.

Rákóczi Krisztián és Gazsó Dániel: A nemzetpolitika intézményrendszere és a magyar diaszpóra anyaországi támogatáspolitikája. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar. Budapest, 2015. december 16.


Eseménynaptár

Facebook