English/Magyar

Tájékoztató a szerződéskötésről

A Szülőföld Alap Iroda tájékoztatja a tisztelt Pályázókat, hogy a 2010. év második féléves támogatási szerződések és a szerződés mellékletét képező dokumentumok megváltoztak. Atovább gombra kattintva a tisztelt Érdeklődők megtekinthetik a változásokhoz fűzött magyarázatokat és a letölthető költségtervet.


A támogatási szerződés II/1. pontjában szereplő beruházás/felújítás/ működés arányát a Szülőföld Alap Iroda munkatársai töltik ki a költségterv ismeretében.

A módosított költségtervet az eredetileg benyújtott költségterven belül maradva kell elkészíteni, ott nem szereplő tétel nem vonható be. A módosított költségterv a megítélt összeg tervezett felhasználását tartalmazza, részletezve minden kiadást. Kérjük a tisztelt Pályázókat, vegyék figyelembe a költségterv összeállításakor, hogy programtámogatásnál a pályázó szervezet általános működési költségei (pl. a programhoz nem kapcsolódó bérek, járulékok, székhely fenntartásának közüzemi és egyéb költségei stb.) a megítélt összeg 15%-ig számolhatóak el. Amennyiben a pályázat kifejezetten a szervezet fenntartására irányult, ezt a korlátot nem kell figyelembe vennie. A módosított költségterv nyomtatvány a lap alján letölthető Rich Text formátumban.

Kérjük a tisztelt Pályázókat, ellenőrizzék, hogy a szerződésben szereplő adatok helytállóak-e (képviselő neve, székhely, adószám, bankszámlaszám, SWIFT kód, stb.). Amennyiben módosításuk indokolt, szíveskedjenek a szerződés aláírása előtt a módosítást alátámasztó okiratot, bizonylatot, vagy egyéb mellékletet, csatolmányt e-mailben vagy faxon az Iroda munkatársának elküldeni. Ezek birtokában az Iroda munkatársa módosítja és e-mailben elküldi a javított szerződést.

Kérjük, hogy a szerződést az írja alá, akinek aláírásmintáját - a szervezet képviselőjeként -  az aláírási címpéldány tartalmazza, vagy a banknál aláírási jogosultsága van, és ezt igazolja a banki karton (bank által felülhitelesített) másolatával.

Az aláírás igazolása történhet igazolásra jogosult szerv (pl. közjegyző, konzulátus),  vagy hivatal (pl. közigazgatási hivatal, rendőrség, bíróság, stb.) által kiállított igazolással, vagy banki karton felülhitelesített másolatával. Ez vonatkozik az egyházi szervezetekre (pl. Püspöki Hivatal) is!

A pénzügyi és felhasználási nyilatkozatban a csillaggal megjelölt soroknál a választási lehetőségek egyikét kötelező aláhúzni (ÁFA, saját forrás, azonos célra benyújtott más pályázat, köztartozás).

Az 1.sz. nyilatkozattal csak az alapszabály/szervezeti működési szabályzat pótolható.

A 30 napon belül kiállított igazolások (aláírási címpéldány, számlaszám igazolása, működési igazolás) eredetiek vagy hitelesített másolatok kell, hogy legyenek (ebben az esetben a dokumentum másolat, a hitelesítés eredeti). Bankszámlaszám igazolást kizárólag eredetiben, vagy a bank által hitelesített formában fogadunk el!

Kérjük a tisztelt Pályázókat, hogy amennyiben több nyertes pályázatuk van, minden nyertes pályázathoz  állítsák össze  az előírt dokumentációt. Ebben az esetben az Iroda elfogadja a fénymásolatot, ha a pályázó jelzi, hogy az eredeti példány melyik pályázati anyagban található.

A 4. számú melléklet formája elsősorban magyarországi bankszámlával rendelkező pályázókra vonatkozik. A számlavezető bank által kiállított, lényegét tekintve megegyező tartalmú felhatalmazás ettől régiónként eltérhet. A 4/a. mellékletet a számlatulajdonosnak csak abban az esetben kötelező kitöltenie, ha a számlavezető pénzintézet részéről nincs lehetőség az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás kiállítására.

Kérjük, hogy a szervezetük postacímére megcímzett A5-ös (23x16cm) borítékot ne feledjék el becsatolni.

Amennyiben a megküldött mellékletek hiányosak, vagy nem megfelelőek, hiánypótlási eljárásra van szükség, ami a támogatás átutalásának jövő évre tolódását eredményezi.

 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés