English/Magyar

Nemzetiségi Támogatások

2018. szeptember 1-jétől a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségek esetében a támogatások kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át.  A megváltozott postafiók és az ügyfélszolgálati elérhetőségek a honlap Kapcsolat menüpontja alatt találhatók. A roma nemzetiségi önkormányzati támogatások kezelése továbbra is az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél történik.

A nemzetiségi támogatások célja, hogy a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

Támogatást négy kategóriában lehet igényelni:

Nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ) kategória:
A támogatás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések költségvetési támogatása (NEMZ-KUL) kategória:
A támogatás célja a magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, értékhordozó tevékenységeinek, a nemzetiségi közösséget érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések ösztönzése.

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának költségvetési támogatása (NEMZ-TAB) kategória:
A támogatás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek esetében a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzések költségvetési támogatása (NEMZ-PED) kategória: 
A támogatás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek országos nemzetiségi önkormányzatai által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A támogatások formája: vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás, melyhez saját forrás nem szükséges. A támogatások igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A pályázatokat elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Az egyes támogatások igénybevételének részletes feltételeit a mindenkori pályázati kiírások tartalmazzák.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú és működési támogatása jogszabály alapján nyújtott nemzetiségi támogatás. A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. E két költségvetési támogatás szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

Feladatalapú támogatás

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és  - amennyiben a közmeghallgatás megtartására nem a négy  képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor - a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A támogatás célja a mindenkori vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása. 

A Támogató a támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Működési támogatás

Egész éves támogatásra a költségvetési év január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő működési költségek fedezetére valamint a vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

A települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
-100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,
-200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
-egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,
-kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
-négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a Támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A Támogató a támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a Kincstár útján.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés