English/Magyar

Bizottság

A Bethlen Gábor Alap döntéshozó testülete a 4 tagú Bizottság.

 

A Bizottság feladatai:

 

  • a Magyar Állandó Értekezlet elvi iránymutatásai alapján irányítja az Alap működését,
  • a költségvetési törvény elfogadását követő két hónapon belül meghatározza a pályázati keretek között nyújtott összeget,
  • támogatási döntést hoz a pályázatok után fennmaradt támogatásrész felhasználásáról,
  • döntést hoz a Kollégium döntés-előkészítő javaslatai alapján,
  • kinevezi és felmenti a Kollégium elnökét és tagjait,
  • jóváhagyja a Kollégium ügyrendjét.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés