English/Magyar

Legfontosabb változások a nyílt pályázati rendszerben a 2011. évi nyílt pályázati felhívás kapcsán

Legfontosabb változások 
a nyílt pályázati rendszerben a 2011. évi nyílt pályázati felhívás kapcsán

 

A 2011. évben lehetőség nyílik a Kárpát-medence magyarságának pályázatain kívül a nyugat-európai és tengeren túli magyar diaszpóra pályázói számára pályázat benyújtására.

 

A felhívás szerint 2011-ben magyarországi székhelyű pályázók projektjei nem támogathatók.

A felhívás két pályázati időszakot hirdet meg, külön nyári és külön egyéb programokra.


Pályázatbeadáshoz tartozó új, kötelező mellékletek

    • A pályázat fontos új része a 10 szakmai szempont kidolgozását kérő részletes szakmai projektterv, mint kötelezően csatolandó melléklet. 
    • A kérdések megválaszolásán és kifejtésén túl a pályázóknak lehetőségük van kiegészíteni a projekttervet. 
    • A projekttervhez részletes költségtervet is kell készíteni, ami azt jelenti, hogy a költségtervben az eddigieknél részletesebben kérjük bemutatni az egyes tételeket.
    •  A részletes költségtervet egészíti ki a költségterv tételes indokolása, melynek kitöltésével a pályázott költségtételek és a projekt kapcsolódási pontjait mutatja be a pályázó. 
    • Nyilatkozatot kell csatolni a működésről, pénzügyi felhasználásáról, vezetői tisztségről, melynek kitöltésével a pályázó nyilatkozik működéséről, lejárt tartozásairól és a hatályos jogszabályok elfogadásáról. 
    • Emellett lehetőség van arra, hogy a pályázó egyéb, az elbírálást elősegítő szakmai anyagotcsatoljon be. Ezek benyújtása nem kötelező. 
    • A hiánypótlás lehetősége - Azon pályázatok esetében, amelyek hiányosságokat tartalmaznak, az Alapkezelő hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás benyújtásának határideje 15 nap. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség, amennyiben határidőn belül nem teljesíti a pályázó, úgy pályázata érvénytelen.
    • Papíralapú pályázat csak írásos nyilatkozat mellékelésével és egy CD melléklet csatolásával fogadható el, amely tartalmazza a pályázat kötelező mellékleteit.

Szerződéskötés


     • A szerződéskötés csak akkor jöhet létre, ha a Támogatott korábbi, lejárt határidős elszámolásai rendezésre kerültek. 
     • A szerződéskötéshez új mellékletként jelenik meg a 8. illetőleg a 11. sz. melléklet. 
     • A szerződéskötéshez szükséges hiányzó mellékletek hiánypótlási határideje szabályozásra került, mely 15 nap. 
     • Ha a Támogatott a támogatást engedély nélkül, a támogatási céltól eltérően használja fel, a Támogató a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a támogatási összeget a Támogatott kamattal növelve köteles visszafizetni Támogató részére.

Elszámolás


      • Az a Támogatott, amelyik határidőre nem nyújtja be előírás szerinti záró beszámolóját, és a rendelkezésre álló hiánypótlási időszakon belül sem küldi meg ezt meg az Alapkezelőnek, egy évre kizárásra kerül a pályázói körből. A Támogatott addig nem térhet vissza a támogatottak lehetséges körébe, amíg az Alapkezelővel vagy a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben elszámolási tartozása, lezáratlan pályázata van. 
     • A szakmai beszámolóban be kell mutatni, hogy a pályázatban szereplő feladatok és a pénzügyi beszámoló költségvetési sorai hogyan kapcsolódnak.  
      • Az elszámolni kívánt bizonylatokról készült fénymásolatokat záradékolni és hitelesíteni kell. Míg a záradékolás csak a bizonylatok meghatározott körére vonatkozik, a hitelesítés az elszámolás összes oldalát érinti.
      • Meghatározásra kerültek a részben elszámolható (pl. telefon, működtetés, reprezentáció) és a támogatás terhére nem elszámolható költségek (pl. adó, illeték, dohányáru, alkohol, ajándék) 
      • Változott a forintban történő elszámoláshoz használt árfolyam számítása és a deviza átváltásijelentés csatolásának szabálya. 
      • A módosult költségvetési táblázathoz igazodik az új elszámolási összesítő formája, ahol többek között külön ki kell mutatni az elszámolási korlát alá eső tételeket is.
      • Csökken az elszámoláshoz csatolandó mellékletek listája, a közüzemi szerződésekelhagyásával, illetve azzal, hogy csak 200.000.-Ft feletti szolgáltatás elszámolása esetén kell szerződést csatolni.

A fenti összefoglaló tájékoztató jellegű, a honlapról letölthető teljes pályázati dokumentáció, illetve a Pályázati Szabályzat 2011. tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges teljes körű információt!

 

Sikeres pályázást kíván a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés