English/Magyar

11/2011. (VI.22.) számú bizottsági határozat


11/2011. (VI.22.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2010/2011. tanévre vonatkozó nevelés-oktatási támogatások közvetlenül a címzettekhez történő eljuttatása érdekében a 2001. évi LXII. Törvény 14.§. szerint közreműködőként felkért szervezetek feladatainak ellátása érdekében az alábbi támogatások kifizetéséről rendelkezik. Az engedélyezett támogatási összegeket a Bethlen Gábor Alap terhére folyósítja az Alapkezelő. Az engedélyezett támogatási összegek részletezését a döntés mellékletét képező kimutatás tartalmazza.

A Bizottság egyúttal utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződések megkötésére és a nevelési-oktatási támogatás címzettekhez történő eljuttatásának lebonyolítására.

 

- Románia – Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege: 95.928.000 Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer forint;

- Szlovákia – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege: 44.648.000 Ft, azaz negyvennégymillió-hatszáznegyvennyolcezer forint;

- Szerbia – Concordia Minoritatis Hungaricae közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege 23.700.000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázezer forint;

- Ukrajna – „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege 20.040.000 Ft, azaz húszmillió-negyvenezer forint;

- Horvátország – Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege 1.782.000 Ft, azaz egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint;

- Szlovénia – Muravidéki Magyar Nemzeti Művelődési Intézet közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás összege 550.000 Ft, azaz ötszázötvenezer forint.

 

b.) A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alapján 4.950.000 Ft, azaz négymillió-kilencszázötvenezer forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Gábriel Méry – Ratio vállalkozásnak Bereznay András: Erdély történetének atlasza című kiadvány megjelentetési (nyomdai) költségeinek támogatására. A Bizottság utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg kifizetésére.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés