English/Magyar

14/2011. (VII.14.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás nyári fordulójára (BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

 

A nyílt pályázati felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeg alapján fizethetők ki a Bethlen Gábor Alap terhére:

 

Erdély: 113 db támogatott pályázat, összesen:                 111.000.000 Ft értékben

Felvidék: 51 db támogatott pályázat, összesen:               54.754.000 Ft értékben

Vajdaság: 33 db támogatott pályázat, összesen:              33.982.000 Ft értékben

Kárpátalja: 29 db támogatott pályázat, összesen:            36.425.000 Ft értékben

Muravidék: 4 db támogatott pályázat, összesen:              3.000.000 Ft értékben

Drávaköz, Szlavónia: 9 db támogatott pályázat, összesen: 8.350.000 Ft értékben

Őrvidék: 6 db támogatott pályázat, összesen:                  3.918.000 Ft értékben

Diaszpóra: 2 támogatott pályázat, összesen:                   1.700.000 Ft értékben

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

 

b.) A Bizottság “A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás határon túli lebonyolítókkal együttműködésben befogadott és feldolgozott ún. “kis összegű” beérkezett pályázatokról Erdély és Vajdaság esetében a jelen döntés mellékletét képező tételes lista alapján az alábbiakról dönt:

 

A nyílt pályázati felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeg alapján fizethetők ki a Bethlen Gábor Alap terhére:

 

Erdély Kulturális szaktestület: 195 db támogatott pályázat, támogatási összeg: 51.500.000 Ft

Erdély Oktatási szaktestület: 98 db támogatott pályázat, támogatási összeg:    30.500.000 Ft

Vajdaság: 280 db a támogatásra javasolt pályázatok száma, támogatási összeg: 40.000.000 Ft

 

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés