English/Magyar

1/2011. (I.11.) számú bizottsági határozat

1/2011. (I.11.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a CLXXXII. számú törvény alapján megbízza Ulicsák Szilárd miniszteri biztost, hogy a Bethlen Gábor Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 – 00303200 – 00000000 számú számlája felett a bejelentői és rendelkezői jogokat gyakorolja. A Bizottság e döntése értelmében Ulicsák Szilárd miniszteri biztos jogosult a Bethlen Gábor Alap kincstári számlája feletti rendelkezésre a Magyar Államkincstárnak bejelentést tenni.

 

b.) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. tv. 17.§-a alapján a Bizottság a Bethlen Gábor Alapból a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) jogerős megalakulásáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig a Szülőföld Alap Iroda működését biztosítja. Az Alapkezelő jogerős megalakulásától az Alapkezelő működési költségei a Bethlen Gábor Alapból finanszírozhatók. A 2011. évi összes alapkezelői feladatok ellátására vonatkozó működési költség a Bethlen Gábor Alap költségvetési évben teljesülő összes bevételének 10%-át nem haladhatja meg.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés