English/Magyar

20/2011. (IX.08) számú bizottsági határozat

20/2011. (IX.08) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás 2. körös fordulójára (egyéb, BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

“A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (Ukrajna) lebonyolítóval együttműködésben befogadott és feldolgozott ún. “kis összegű” beérkezett pályázatokról a jelen döntés mellékletét képező tételes lista alapján az alábbiakról dönt:

Ukrajna: 74 db támogatott pályázat, összesen: 27.662.434.-Ft értékben.

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási összeggel a támogatási szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

b.) A Bizottság döntött arról, hogy a 2/2011. (02.28.) számú bizottsági határozatában nyílt pályázati keretek között nyújtható 1,2 milliárd forint keretösszeget, a nyílt pályázatok lezárását követően megmaradt 8.337.566.-Ft-tal lecsökkenti, és ezen összeget a Kárpátaljáról beérkező egyedi támogatási kérelmek finanszírozására csoportosítja át.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés