English/Magyar

28/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat

28/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelmek formai és szakmai értékelésének eredménye alapján az

1. számú mellékletben felsorolt szervezetek részére összesen

73 570 000 Ft

értékben, a melléklet szerint meghatározott összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a kérelmükben megfogalmazott célok támogatására.

A Bizottság a 2. számú mellékletben felsorolt szervezetek támogatási kérelmét nem támogatja.

A Bizottság utasítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t, hogy a BGA tv 3. §-ában szereplő célok megvalósítása érdekében a Támogatottakkal egyedi támogatási szerződést kössön, a szerződéskötési feltételek teljesítését követően a támogatást átutalja.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés