English/Magyar

31/2011. (XI.17.) számú bizottsági határozat


31/2011. (XI.17.) számú bizottsági határozat

A 2011. évi LXII. törvény 14.§ (1) bek. alapján a törvény 1.§ (1) és (2) bek. hatálya alá tartozó óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek.

A benyújtott kérelmek alapján a Bethlen Gábor Alap Kedvezménytörvény alapján járó oktatás–nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása kerete terhére az alábbi főösszegek fizethetők ki.

 

Régió

támogatásra javasolt

2. részlet

(fő)

oktatási és taneszköztámo-gatásra javasolt

2. részlet

(fő)

oktatási és taneszköztámoga-tás

HUF összesen (22.400 Ft/fő)

felsőoktatási támogatásra javasolt

2. részlet

(fő)

felsőoktatási támogatás HUF összesen
(2.800 Ft/fő)

támogatás HUF összesen

2. részlet

 

Erdély
2. részlet(RO)

 

15 342

15 342

343 660 800

0

0

343 660 800

Kárpátalja
2. részlet
(UA)

 


95


95 


2 128 000 
2 128 000 

Összesen

15 437

15 437

345 788 800

0

0

345 788 800

 

A támogatások közvetlen és költségmentes kifizetése érdekében a Bizottság elrendeli, hogy:

  • Erdély (RO) esetében a támogatásokat a Bethlen Gábor Alap a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. OTP Banknál vezetett számlái közbeiktatásával utalja a jogosultaknak
  • Kárpátalja (UA) esetében a támogatásokat a Bethlen Gábor Alap a közreműködői feladatokkal megbízott szervezet (KMKSZ Jótékonysági Alapítvány) részére utalja, a jogosultaknak továbbutalandó támogatás céljából.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés