English/Magyar

Pályázati felhívás a kárpátaljai szociális programok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.     A pályázat célja:

 • a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása,
 • a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása,
 • a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása,
 • a kárpátaljai egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint nem állami fenntartású szociális intézményekben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása,
 • a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása,
 • szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok támogatása,
 • szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása.

 

2.      A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki vagy akik:

2.1. Ukrajnában működő, akkreditált, magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási - illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző - állami, önkormányzati fenntartású vagy egyházi oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2017/2018-as tanév második félévében, illetve aki a 2018/2019-es tanévben létesített/létesít ilyen munkaviszonyt;

2.2. Ukrajnában működő, akkreditált, magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézménynél munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2017/2018-as tanév második félévében, illetve a 2018/2019-es tanévben létesített/létesít ilyen munkaviszonyt, illetve annak gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusa;

2.3. Ukrajnában működő, akkreditált alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

2.4. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó szülők, illetve törvényes képviselők, feltéve, hogy gyermekük Ukrajnában működő, akkreditált óvoda magyar tannyelvű óvodai csoportjába, vagy III., vagy alacsonyabb fokozatú akkreditált közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár(Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult pályázat benyújtására!);

2.5. Ukrajnában működő, akkreditált egészségügyi, oktatási vagy szociális intézményben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó, illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt  alkalmazza  a betegekkel való kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

2.6. Ukrajnában működő, akkreditált nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű médium újságírója, vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végez (A kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében közvetlenül közreműködő munkatárs (B kategória);

2.7. Ukrajnában működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez (A kategória), és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

2.8. Ukrajnában működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10%-nyi magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál/irattárnál munkaviszonyban lévő könyvtáros/irattáros, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá , hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez (B kategória), és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/)honlapon;

2.9. Ukrajnában működő, akkreditált, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vagy filharmónia munkaviszonyban lévő színésze, előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (A kategória);

2.10. Ukrajnában működő, akkreditált, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház vagy színművészeti stúdió munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző munkatársa, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (B kategória);

2.11. Ukrajnában működő, akkreditált, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház vagy színi stúdió munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa. (C kategória).

 

3.      Igényelhető támogatás

3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 1 310 100 000 Ft.

3.1.1. Igényelhető támogatás magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami, önkormányzati vagy egyházi oktatási intézmény munkaviszonyban lévő, pedagógiai munkát végző dolgozók részére az alábbi célcsoportonként:

3.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása (összesen 270.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 135.000,- Ft-nak megfelelő UAH) összegben):

3.2.1. Megyei, járási, városi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik  speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal,

3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek részére magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül,

3.2.3. A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok és tanítók (több munkahely esetén az órák összege irányadó), teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok részére,

3.2.4. Legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegennyelv tanár, teljes állásban dolgozó óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik.

3.3. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása (összesen 170.000,- Ft (egy félévre vonatkozóan 85.000,- Ft-nak megfelelő UAH) összegben):

3.3.1. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint fél állásban dolgozó pedagógiai végzettséggel rendelkező vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők részére óraterheléstől függetlenül,

3.3.2. Kevesebb, mint fél állásban dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegennyelv tanár, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik,

3.3.3. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet oktató pedagógusok részére.

3.3.4. Az akkreditált oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek, az adott félév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok részére összesen 60.000,- Ft (egy félévre vonatkozóan 30.000,- Ft-nak megfelelő UAH) összegben igényelhető támogatás.

3.4. Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 26.400,- Ft-nak megfelelő UAH.

A Támogató a támogatási összeget a 3.1. – 3.4. pontban felsorolt támogatási kategóriák esetében két részletben, banki átutalás útján folyósítja a pályázó bankszámlájára.

3.5. Művészeti - oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják összesen 120.000,- Ft összegben igényelhető támogatás.

3.6.Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára az alábbi célcsoportonként:

3.6.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint nem állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, és orvosi feladatokat látnak el – összesen 150.000,- Ft összegben igényelhető támogatás,

3.6.2.Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint nem állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és ápoló nővér, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el – összesen 100.000,- Ft összegben igényelhető támogatás,

3.6.3.Egészségügyi, valamint nem állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el – összesen 70.000,- Ft összegben igényelhető támogatás.

3.7. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók, illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak részére:

3.7.1. Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz – összesen 120.000,- Ft összegben igényelhető támogatás,

3.7.2.Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatárs részére – összesen 100.000,- Ft összegben igényelhető támogatás.

3.8. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok támogatása esetén:

 • A kategória  120.000,- Ft.
 • B kategória – 100.000,- Ft.

3.9. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

 • A kategória – 200.000 Ft.
 • B kategória – 100.000 Ft.
 • C kategória –   60.000 Ft.

A Támogató a 3.5. -3.9. pontban felsorolt támogatási kategóriák esetében a támogatási összeget egy összegben, banki átutalás útján teljesíti a pályázó bankszámlájára. (Készpénzben történő folyósításra, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.)

 

3.10. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.11. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.12. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

3.13. Egy pályázó csak egy jogcímen nyújthat be pályázatot, kivéve a gyermekétkeztetési céllal nyújtott támogatást.

 

4.       Pályázatok benyújtásának módja:

4.1. A jelen pályázati felhívás alapján igényelhető támogatásra - a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2018. május 1. – 2018. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

 • 2018. május 1-jétől 2018. május 31-ig a 2017/2018-as tanév második félévében a 3.2.-3.3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot, azzal, hogy
 • nem nyújthatnak be pályázatot a hivatalos megrovásban részesített személyek,
 • azon pályázók, akik 2018. május 1 - 2018. május 31. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2018. szeptember 15. és 2018. október 15. közötti pályázati szakaszban érvényes kategóriának megfelelő összegben, az oktatási-nevelési intézmény által kiállított munkáltatói igazolás benyújtását követően kapják meg.
 • 2018. szeptember 15-től 2018. október 15-ig azok a 3.2.-3.3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2018/2019-es tanévben létesítettek munkaviszonyt, vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2018. május 1. - 2018. május 31. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak.

4.2. A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének esetén a 2018. május 1. – 2018. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

 • A 2018. év első félévére a pályázatot 2018. május 1.– 2018. május 31. közötti időszakban lehet benyújtani. Egy félévre vonatkozóan a támogatási összeg 13.200,- Ft-nak megfelelő UAH.
 • A 2018. év második félévére eső támogatási összeg (13.200,- Ft-nak megfelelő UAH) átutalásának feltétele, hogy a pályázó a 2018. június 1. – 2018. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan igazolja, hogy gyermeke óvodai, illetve iskolai ellátásban részesül.
 • Amennyiben a 2.4. pontban megjelölt gyermek óvodai, illetve iskolai beíratására 2018 szeptemberében kerül sor, a 2018. év második félévére vonatkozó támogatás iránti pályázat benyújtására 2018. október 1. - 2018. október 31. között van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásához elengedhetetlen az első és második félévre vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

4.3. A kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása, a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók, illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása, valamint szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása esetén 2018. augusztus 15. – 2018. szeptember 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5.  A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:

5.1.   Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megbízottainál igényelhető. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál lehet beszerezni. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az Alapítvány a sajtóban közzéteszi, további tájékoztatás kapható az Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány megbízottainál.

5.2.   A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  (A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala, a családi állapotot kivéve.)
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
  (Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.)
 • A pályázó ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
  (Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyáról az adott tanévi félévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó heti óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar nyelven vezetett órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a beosztást és a teljes- vagy rész állás megjelölését).
 • A pályázó munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa állít ki;
 • A pályázó magyar igazolványának fénymásolata.
  Ezen követelmény alól az iskolák ukrán, idegen nyelv és honvédelem szakos pedagógusai és igazgatói képezhetnek kivételt. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható.

 

6.    A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

6.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap az  Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

6.2. A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
 • munkáltatói igazolás magyar fordítása amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;
 • A pályázó magyar igazolványának fénymásolata;
 • A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv;
 • Legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus/dolgozó gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik.

 

7.    A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:

7.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap személyesen igényelhető az Alapítvány regionális irodáiban. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt az iroda munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

7.2. A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
 • a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;
 • a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
 • a gyermek adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • a gyermek óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása (melyben szerepel az intézménylátogatási napok száma). Nem jogosult a támogatásra az az óvodás gyermek, aki az adott intézményben a 2018. év első öt hónapja alatt több, mint 25%-os igazolatlan hiányzást halmozott fel, illetve az az 1-4. osztályos tanuló, aki a 2017/2018-as tanév második félévében több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel, valamint az a gyermek, aki a pályázat második körében a fentebb megjelölttel időarányos igazolatlan hiányzást halmozott fel;
 • étkezési költség befizetését igazoló dokumentum (számla) fénymásolata.


8.    A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi, oktatási, szociális intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

8.1. Pályázati adatlap, amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító  egészségügyi dolgozók adatait, a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot, illetve az „Itt Lehet Magyarul is” weboldalon való regisztrálást bizonyító regisztrációs lapot. A pályázati adatlap az  Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

8.2. A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra),
 • A pályázó magyar igazolványának fénymásolata; (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata)
 • A Kárpátaljai  Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága  által kiállított és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben.

 

9. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása esetén:

9.1.Pályázati adatlap, amely tartalmazza a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak adatait. A pályázati adatlap az  Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

9.2.   A Pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó magyar igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó végzettségét igazoló okirat fénymásolata;
 • A pályázó munkáltatói igazolása, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra;
 • A pályázó be kell mutassa a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2018-as évben megjelent publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját melynek előállításában munkája során részt vett).

 

10.   A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok támogatása esetén:

10.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. További tájékoztatást kaphatnak az Alapítvány irodáiban.

10.2. A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
 • A munkáltatói igazolás magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;
 • A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata. (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum)

 

A pályázat további mellékletei a jelen Felhívás 2.7. és 2.8. pontjában felsorolt kategóriák szerint:

- A kategóriában:

- Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

- Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti példánya; (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt)

- A pályázó által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

 •  Kiállítások szervezése
 •  Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
 •  Író-olvasó találkozók szervezése
 •  Tematikus könyvnapok szervezése
 •   Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
 •   Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
 •   Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

- B kategóriában:

- Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

- A pályázó által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

 •   Kiállítások szervezése
 •   Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
 •    Író-olvasó találkozók szervezése
 •    Tematikus könyvnapok szervezése
 •    Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
 •    Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
 •    Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

 

11.      A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

11.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. További tájékoztatást kaphatnak az Alapítvány irodáiban.

11.2.         A pályázat mellékletei

A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
 • A munkáltatói igazolás magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;
 • A pályázó magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);
 • Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

 

A pályázat további mellékletei a jelen Felhívás 2.9. pontjában felsorolt – A kategóriában

- A pályázó szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az utóbbi 3 évben.

 

12.      Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

13.     Pályázat elbírálási és eljárási rend:

Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást az Alapítvány folyósítja.

 

14.     Szerződéskötés:

A nyertes pályázók részére az Alapítvány a Támogató megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.

A támogatás szempontjából támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezett pályázónak megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.      Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül arról, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

A szerződésszegés további eseteit és azok jogkövetkezményeit a támogatói okirat részét képező (a Támogató honlapján közzétett) Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

16.     Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

 • a pályázó neve,
 • lakcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal, hogy az általa benyújtásra kerülő bármely dokumentum - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettekre irányadó személyes jog alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

17.     A pályázati csomag elemei

 • pályázati felhívás
 • pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: www.kmkszalap.org

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés