English/Magyar

Bizottsági határozatok / 2011

1/2011. (I.11.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a CLXXXII. számú törvény alapján megbízza Ulicsák Szilárd miniszteri biztost, hogy a Bethlen Gábor Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 – 00303200 – 00000000 számú számlája felett a bejelentői és rendelkezői jogokat gyakorolja. A Bizottság e döntése értelmében Ulicsák Szilárd miniszteri biztos jogosult a Bethlen Gábor Alap kincstári számlája feletti rendelkezésre a Magyar Államkincstárnak bejelentést tenni.

2/2011. (II.28.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. számú törvény végrehajtását szabályozó 367/2010 (XII.30.) Korm. rendelet 1.b §-a által kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény vonatkozó tételeinek figyelembevételével 2011. évre a Bethlen Gábor Alapból pályázati keretek között nyújtható keretösszeget 1,2 milliárd (azaz egymilliárd-kettőszázmillió) forintban határozza meg.

3/2011. (III.1.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. számú törvény végrehajtását szabályozó 367/2010 (XII.30.) Korm. rendelet 8.§ (3) pontjára tekintettel a Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. igazgatóságába a következő személyeket javasolja:

4/2011 (III.29.) számú bizottsági határozat

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtását szabályozó 367/2010 (XII.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. igazgatóságának javaslatára a Bizottság a nyílt pályázati alapra beérkezett pályázatokat előzetesen elbíráló, és a Bizottság számára döntési javaslatot tevő 9 fős Kollégium személyi összetételét egyhangú döntéssel az alábbiak szerint határozzák meg:

5/2011. (V.2.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2011. évi „Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás” biztosítása érdekében felhatalmazza a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t, hogy a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvánnyal egyedi támogatási szerződést kössön.

6/2011. (V.16.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a döntés mellékletét képező ügyrendet egyhangú döntéssel elfogadja.

8/2011. (V.20.) számú bizottsági határozat

A Bizottság, elfogadva a mellékelt pályázati kiírásokat, felhatalmazza a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t, hogy a „Magyar kultúráért és oktatásért” 2011. évi nyílt pályázati felhívásait közzétegye és megkezdje a pályázat lebonyolítását, valamint a kis összegű pályázatok határon túli kiírása érdekében az érintett lebonyolítókkal a szerződéskötést előkészítse, majd ezt követően a megállapodást megkösse. A lebonyolító szervezetek az alábbi országok esetében:

9/2011. (VI.2.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a Rákóczi Szövetség által a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túl történő megünneplése tárgyában benyújtott egyedi támogatási kérelmet (BGA-11-HA-03-01) a formai és szakmai értékelés eredménye és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának döntéselőkészítő javaslata alapján 3.327.500 Ft (azaz hárommillió-háromszázhuszonhétezer-ötszáz forint) értékben támogatja.

10/2011. (VI.15.) számú bizottsági határozat

A Bizottság az Ars Hungaricanak (képviseli dr. Székásy Miklós, cím: Argentína, Buenos Aires, Cuba u 2445.) a Bethlen Gábor Alaphoz (továbbiakban: Alap) benyújtott kérelmét (BGA-11-E-TT-01), melynek címe „Magyar művészek utazása argentínai fellépésre” elbírálta és támogatásra méltónak ítélte meg.

11/2011. (VI.22.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2010/2011. tanévre vonatkozó nevelés-oktatási támogatások közvetlenül a címzettekhez történő eljuttatása érdekében a 2001. évi LXII. Törvény 14.§. szerint közreműködőként felkért szervezetek feladatainak ellátása érdekében az alábbi támogatások kifizetéséről rendelkezik. Az engedélyezett támogatási összegeket a Bethlen Gábor Alap terhére folyósítja az Alapkezelő. Az engedélyezett támogatási összegek részletezését a döntés mellékletét képező kimutatás tartalmazza.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés