English/Magyar

Bizottsági határozatok / 2011

12/2011. (VII.07.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alapján 55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Szövetség a Közös Célokért irodahálózat (SK 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. adószáma: 2021605256, hatósági nyilvántartási száma: 8/2001) az irodahálózat 2011. évi működési költségeinek támogatására. A Bizottság utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg ütemezett kifizetésére.

13/2011. (VII.14.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 8/2011 (V.20.) számú döntése értelmében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Igazgatósága javaslata alapján utasítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t, hogy a Bethlen Gábor Alap költségvetési kerete terhére az alábbi támogatásokat biztosítsa működési támogatásként a kisösszegű lebonyolítók számára:

14/2011. (VII.14.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás nyári fordulójára (BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

15/2011. (VII.18.) számú bizottsági határozat

A 2010/2011. tanévre szóló oktatási-nevelési támogatások korszerű, nyílt, közvetlen és átlátható, költséghatékony eljuttatása érdekében a Bizottság az OTP Bank NYRT-vel együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás az alábbiakra vonatkozik:

16/2011. (VIII.17.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás 2. körös fordulójára (egyéb, BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

17/2011. (VIII.17.) számú bizottsági határozat

A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelmek formai és szakmai értékelésének eredménye alapján a mellékletben felsorolt szervezetek részére összesen 1.255.128. 504 Ft értékben, a mellékletben meghatározott összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a kérelmükben megfogalmazott célok támogatására.

18/2011. (VIII.29.) számú bizottsági határozat

18/2011. (VIII.29.) számú bizottsági határozat A Bizottság az 1/2011 (I.11.) számú bizottsági határozat b.) pontjában meghatározott működési költségkeret terhére engedélyezi, hogy a Magyar Kultúra Alapítvány megszűnése után átvett közfeladatok ellátásával és az Alapítvány tulajdonát képező, és az Alapkezelőre átszálló 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. sz. alatti ingatlan működtetésével kapcsolatos kiadásokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. teljesítse.

19/2011. (VIII.29.) számú bizottsági határozat

A 2011. évi LXII. törvény 14.§ (1) bek. alapján a törvény 1.§ (1) és (2) bek. hatálya alá tartozó óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek.

19/a/2011. (IX.1) számú bizottsági határozat

A Bizottság a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. számú törvény végrehajtását szabályozó 367/2010.(XII.30) Korm. rendelet 8. § (3) pontjára tekintettel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói munkakörének betöltésére dr.Lélfai Koppányt (an: Selmeczi Éda Magdolna, lakcím: 1133 Budapest Pannónia u. 49/b) javasolja.

20/2011. (IX.08) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért" 2011. évi nyílt pályázati felhívás 2. körös fordulójára (egyéb, BGA–11–NY–1-től 6-ig pályázati kódok) beérkezett pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról dönt:

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés